Membina Komunikasi, Memasar Informasi dan Membentuk Persepsi melalui strategi:

 • 1. LIBAT URUS

  Membina jaringan komunikasi dan interaksi dengan kumpulan sasar ke arah pemasaran maklumat yang meluas.

 • 2. TURUN PADANG

  Melaksana program turun padang bagi mendekati kumpulan sasar terutamanya yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman.

 • 3. ANALITIK DATA RAYA

  Memantau dan mengumpul serta membuat analisis data-data penting sebagai asas dalam merangka perancangan pelan strategik komunikasi bagi menjayakan keberkesanan pemasaran maklumat kerajaan dan juga menangani isu-isu semasa.

 • 4. PEMBUJUKAN

  Mempengaruhi pendapat awam dan meyakinkan rakyat terhadap falsafah, dasar dan wawasan negara.