Front Image

VISI

Peneraju komunikasi kerajaan yang berwibawa.

Front Image

MISI

Memasarkan maklumat kerajaan secara strategik melalui pelbagai kaedah komunikasi.