Front Image

VISI

Membina Masyarakat Terhubung dan Berinformasi.

Front Image

MISI

Menterjemah dan memasar maklumat kerajaan melalui pelbagai kaedah komunikasi yang strategik
dan berkesan selari dengan perkembangan ekosistem semasa.