OBJEKTIF

Objektif

1. Meningkatkan kesedaran dan kefahaman rakyat terhadap dasar, program dan inisiatif kerajaan.

2. Meningkatkan penerimaan, keyakinan, sokongan dan penglibatan rakyat dalam menjayakan dasar, program dan inisiatif kerajaan.

3. Membantu membina masyarakat yang terhubung, bersatu padu, berilmu dan berintegriti.

4.Membantu merealisasikan dasar, program dan inisatif kerajaan ke arah pembangunan negara yang progresif, dinamik dan makmur bersama.