STRATEGI

strategi

1. LIBAT URUS

Membina jaringan komunikasi dan interaksi dengan kumpulan sasar ke arah pemasaran maklumat yang meluas.

2. TURUN PADANG

Melaksana program turun padang bagi mendekati kumpulan sasar terutamanya yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman.

3. ANALITIK DATA RAYA

Memantau dan mengumpul serta membuat analisis data-data penting sebagai asas dalam merangka perancangan pelan strategik komunikasi bagi menjayakan keberkesanan pemasaran maklumat kerajaan dan juga menangani isu-isu semasa.

4. PEMBUJUKAN

Mempengaruhi pendapat awam dan meyakinkan rakyat terhadap falsafah, dasar dan wawasan negara.