VISI & MISI

Visi & Misi

VISI

Peneraju komunikasi kerajaan yang berwibawa.

MISI

Memasarkan maklumat kerajaan secara strategik melalui pelbagai kaedah komunikasi.