KPKM BERI JAMINAN BEKALAN BERAS SEBAGAI MAKANAN RUJI NEGARA ADALAH MENCUKUPI UNTUK KEPERLUAN RAKYAT MALAYSIA, STOK FIZIKAL BERAS NEGARA MELEBIHI 1 JUTA TAN METRIK